top of page

GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS PERKANT IŠ SANDELIO BEI EKSPOZICIJOS

 • Kokybiškos prekės nėra grąžinamos.

 • Prekes su gamybinio pobūdžio trūkumais, atsiradusiais dėl Gamintojo kaltės, galima pakeisti arba grąžinti pagal garantinio aptarnavimo taisykles. Prekių grąžinimo, pagal garantinį aptarnavimą, atveju transportavimo kaštai nėra grąžinami. Grąžinamų prekių transportavimas iki Pardavėjo patalpų, vykdomas Pirkėjo savarankiškai arba Pirkėjui padengiant transportavimo išlaidas.

 • Prekėms naudojamoms privačiose erdvėse (skirtoms asmeniniam naudojimui) suteikiama 12 mėnesių garantija.

 • Prekėms naudojamoms viešose erdvėse suteikiama 6 mėnesių garantija.

 • Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai Pardavėjas perduoda prekę Pirkėjui ir/ar pasirašomas prekių perdavimo-priėmimo aktas.

 • Garantija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 • Garantija taikoma gaminio kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl Gamintojo kaltės.

 • Atsiimant Prekes iš Pardavėjo sandėlio/fizinės parduotuvės Pirkėjas privalo patikrinti Prekių kokybę bei būklę prieš jų priėmimą. Pretenzijos dėl jų kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai, atsiradę transportuojant/surenkant/nešant) dėl Pirkėjo veiksmų po Prekių priėmimo nėra priimamos.

 • Pirkėjas, priimdamas Prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Prekes pristatančiu asmeniu patikrinti pristatytų Prekių būklę, kiekį, kokybę, komplektaciją. Pastebėjęs/nustatęs Prekių kiekio, kokybės, komplektacijos ir kt. neatitikimą, Pirkėjas Prekių privalo nepriimti ir tai pažymėti prekių perdavimo – priėmimo dokumentuose. Pirkėjui priėmus Prekes ir pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentus be pastabų, laikoma, kad perduotos Prekės yra tinkamos būklės, be defektų, ir Pirkėjas dėl to jokių pretenzijų Pardavėjui neturi.

 • Pirkėjas yra informuotas, kad audinių ar korpusų atspalviai gali neženkliai skirtis nuo spalvų nuotraukoje, Tiekėjo internetinėje svetainėje ar pateiktuose pavyzdžiuose ekspozicijoje ir sutinka, kad tai nėra pagrindas grąžinti Prekę.

 • Reikalavimai dėl baldų defektų ištaisymo gali būti pareiškiami, jeigu pirkėjas laikėsi baldų priežiūros ir naudojimo taisyklių ir per garantijos laikotarpį pateikė raštišką pretenziją. Garantija suteikiama tik pateikus dokumentus, patvirtinančius baldų pirkimą ir priėmimą iš MB „CEMENA“: pirkimo-pardavimo sutartį, bankinio pavedimo išrašą arba kasos pajamų orderį. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu pranešti šiuo el. paštu: info@kokobaldai.lt

 • Tuo atveju, kai nustatytas gaminio kokybės trūkumas atsirado dėl Gamintojo kaltės, Pardavėjas šį trūkumą gali ištaisyti, pakeisti tinkamos kokybės Preke arba grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus.

 • Įmonės atstovo iškvietimas dėl Prekės defekto ne dėl Gamintojo kaltės yra apmokestinamas pagal tos dienos galiojančius įkainius.

 • Visi atsiradę ginčai tarp šalių sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais:

 • Jeigu Prekių trūkumai ar pažeidimai atsirado Pirkėjui savarankiškai transportuojant Prekes ar jas savarankiškai surenkant. 

 • Jeigu defektai atsirado dėl netinkamo naudojimo ir priežiūros, stichinių nelaimių, Force majeure  (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių), gaisro, buitinių faktorių (bet kokiems nudaužymams, nubraižymams, audinio ar odos ištepimams, suplėšymams), vagystės; tyčinio sužalojimo; laiku nepašalinto atsiradusio defekto; netinkamų baldų remonto darbų, atliktų ne Pardavėjo, suteikusio garantiją, veiksmų, į/ant baldų patekus pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių; gyvūnų atliktų pažeidimų; mechaninių pažeidimų atvejais.

 • Išvaizdos ar kitiems kosmetiniams defektams, atsiradusiems dėl normalaus susidėvėjimo.

 • Jeigu Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, taip pat, jeigu matomi kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

 • Jeigu Pirkėjo patalpos, kur montuojamos ir/ar laikomos Prekės, turi trūkumus ar neatitikimus Prekėms (pvz. sienos ar grindys yra nelygios) dėl kurių sumontavus, pastačius Prekes matyti plyšiai, nelygumai ar kiti Prekių defektai.

 • Natūralus gaminio nusidėvėjimas ar jo savybių pasikeitimas, nelaikomas kokybės trūkumu. Stalviršio, natūralaus medžio tekstūros, natūralios odos ar baldinio audinio atspalvio nevienodumai nelaikomi gaminio kokybės trūkumu.

MB “CEMENA”  BALDŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 • Baldai turi būti statomi tik sausose, vėdinamose patalpose ant lygaus ir tvirto pagrindo;

 • Nestatykite baldų šalia židinių, radiatorių ar kitų šilumos šaltinių, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, nes tai greitina blukimą ir odos išdžiuvimą;

 • Venkite atviros ugnies ir drėgmės. Optimaliausia aplinkos temperatūra : +5 - +25°C, santykinė oro drėgmė 45% - 60%;

 • Minkštus baldus būtina reguliariai valyti dulkių siurbliu, naudojant specialų minkštiems baldams skirtą antgalį;

 • Saugokite baldus nuo mechaninių pažeidimų, stenkitės neištepti. Dėmes patartina valyti iš karto, kol jos pernelyg neįsigėrė;

 • Minkštų baldų dėmių nusausinimui ir valymui naudokite popierinius rankšluosčius arba nespalvotą audinio skiautę;

 • Dėmes valykite švelniais sukamaisiais judesiais, jokiu būdu netrinkite;

 • Jei naudosite valymo priemonę, prieš tai ją išbandykite nematomoje arba mažai matomoje vietoje;

 • Niekada nepilkite valiklio tiesiai ant audinio;

 • Draudžiama valyti valikliais, kurių sudėtyje yra spirito ar chloro;

 • Išvalytą vietą nusausinkite (negalima džiovinti, lyginti lygintuvu);

 • Baldams valyti naudokite tik specialiąsias valymo priemones;

 • Nešokinėkite, nestovėkite ir nesėdėkite ant minkštų baldų porankių ir atlošų;

 • Nedėkite ant baldų sunkių, stačius kampus turinčių daiktų.

bottom of page