top of page

ZASADY OBSŁUGI GWARANCYJNEJ PRZY ZAKUPIE Z MAGAZYNU I WYSTAWY

 • Towar wysokiej jakości nie podlega zwrotowi.

 • Towar z wadami fabrycznymi powstałymi z winy Producenta może zostać wymieniony lub zwrócony zgodnie z zasadami serwisu gwarancyjnego. W przypadku zwrotu towaru w ramach serwisu gwarancyjnego, koszty transportu nie podlegają zwrotowi. Transport zwracanego towaru do siedziby Sprzedającego jest realizowany przez Kupującego samodzielnie lub z Kupującym pokrywającym koszty transportu.

 • Produkty używane w przestrzeniach prywatnych (przeznaczone do użytku osobistego) objęte są 12-miesięczną gwarancją.

 • Produkty stosowane w przestrzeniach publicznych objęte są 6-miesięczną gwarancją.

 • Okres gwarancji zaczyna być liczony od momentu wydania przez Sprzedającego towaru Kupującemu i/lub podpisania aktu zdawczo-odbiorczego towaru.

 • Gwarancja jest ważna tylko na terenie Republiki Litewskiej.

 • Gwarancja dotyczy wad jakościowych produktu powstałych z winy Producenta.

 • Odbierając Towar z magazynu/sklepu stacjonarnego Sprzedającego, Kupujący musi sprawdzić jakość i stan Towaru przed jego odbiorem. Reklamacje dotyczące ich jakości (zewnętrzne zarysowania, rozdarcia, pęknięcia i innego rodzaju uszkodzenia powstałe podczas transportu/montażu/przenoszenia) na skutek działań Kupującego po otrzymaniu Towaru nie są uwzględniane.

 • Odbierając Towar pod wskazany adres, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wraz z osobą dostarczającą Towaru stanu, ilości, jakości i kompletności dostarczonego Towaru. Po zaobserwowaniu/określeniu ilości, jakości, kompletności itp. Towaru. niezgodności, Kupujący nie może przyjąć Towaru i odnotować to w przekazaniu towaru - dokumentach odbioru. Po przyjęciu Towaru przez Kupującego i podpisaniu przekazania towaru – dokumenty odbioru bez uwag, uznaje się, że przekazany Towar jest w dobrym stanie, bez wad, a Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego.

 • Kupujący jest informowany, że odcienie tkanin lub pokrowców mogą nieznacznie różnić się od kolorów na zdjęciu, na stronie Dostawcy lub w próbkach prezentowanych na wystawie i zgadza się, że nie jest to podstawą do zwrotu Produktu.

 • Roszczenia o naprawę wad mebla można zgłaszać, jeśli kupujący przestrzegał zasad pielęgnacji i użytkowania mebla oraz złożył pisemną reklamację w okresie gwarancyjnym. Gwarancja udzielana jest wyłącznie po złożeniu dokumentów potwierdzających zakup i odbiór mebli od MB „CEMENA”: umowa sprzedaży, wyciąg z przelewu lub zlecenie odbioru gotówki. Zgłoś usterkę zauważoną podczas użytkowania mebla za pośrednictwem tego e-maila. pocztą:info@kokobaldai.lt

 • W przypadku, gdy stwierdzona wada jakościowa produktu powstała z winy Producenta, Sprzedawca może tę wadę usunąć, wymienić na Produkt odpowiedniej jakości lub zwrócić zapłacone za Produkt pieniądze.

 • Za telefon od przedstawiciela firmy z powodu wady Produktu nie powstałej z winy Producenta pobierana jest opłata według stawek obowiązujących na ten dzień.

 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami rozstrzygane są w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane są w trybie przewidzianym przez prawo Republiki Litewskiej.

Serwis gwarancyjny nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

 • Jeżeli wady lub uszkodzenia Towaru pojawiły się podczas samodzielnego transportu Towaru przez Kupującego lub jego samodzielnego montażu. 

 • Jeśli wady powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji, klęsk żywiołowych, siły wyższej  (okoliczności siły wyższej), pożaru, czynników domowych (w przypadku jakichkolwiek siniaków, zadrapań, plam na tkaninie lub skórze, rozdarciach) , kradzież; celowe obrażenia; wada, która nie została usunięta w terminie; czynności nieodpowiednich prac naprawczych mebli wykonanych przez osobę inną niż Sprzedający, która udzieliła gwarancji, dostanie się obcych przedmiotów, substancji lub płynów do/na mebel; naruszenia ze strony zwierząt; w przypadku uszkodzeń mechanicznych.

 • Wygląd lub inne wady kosmetyczne spowodowane normalnym zużyciem.

 • Jeżeli Kupujący lub osoby, którym Kupujący przekazał Towar, używały go do celów innych niż te, do których Towar ten jest normalnie używany, a także gdy widoczne są inne wady zewnętrzne, nie omówione pisemnie w momencie przekazania Towaru, lub pogorszenie jakości Towaru spowodowane jest przez Kupującego lub inne osoby, którym Kupujący przekazał Towar, czynności.

 • Jeżeli w lokalu Kupującego, w którym Towar jest zainstalowany i/lub przechowywany, występują wady lub niezgodności z Towarem (np. ściany lub podłogi są nierówne), przez co pęknięcia, nierówności lub inne wady Towaru są widoczne po zamontowaniu i umieszczeniu Towaru Dobra.

 • Naturalne zużycie produktu lub zmiana jego właściwości nie jest wadą jakościową. Niezgodności w odcieniu blatu, faktury naturalnego drewna, skóry naturalnej czy tkaniny meblowej nie są wadą jakościową produktu.

MB “CEMENA”  ZASADY KORZYSTANIA Z MEBLI

 • Meble należy ustawiać wyłącznie w suchych, wentylowanych pomieszczeniach na gładkim i solidnym podłożu;

 • Nie umieszczaj mebli w pobliżu kominków, kaloryferów lub innych źródeł ciepła, chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, gdyż przyspiesza to blaknięcie i wysuszenie skóry;

 • Unikaj otwartego ognia i wilgoci. Optymalna temperatura otoczenia: +5 - +25°C, wilgotność względna powietrza 45% - 60%;

 • Meble tapicerowane należy regularnie czyścić odkurzaczem, stosując specjalną ssawkę do mebli tapicerowanych;

 • Zabezpiecz meble przed uszkodzeniami mechanicznymi, staraj się ich nie poplamić. Wskazane jest czyszczenie plam natychmiast, zanim zbytnio się wchłoną;

 • Użyj ręczników papierowych lub czarno-białej szmatki, aby wysuszyć i wyczyścić plamy na meblach tapicerowanych;

 • Plamy czyścić delikatnymi okrężnymi ruchami, w żaden sposób nie pocierać;

 • Jeśli używasz środka czyszczącego, najpierw przetestuj go na niepozornym lub niepozornym obszarze;

 • Nigdy nie wylewaj środka czyszczącego bezpośrednio na tkaninę;

 • Zabronione jest czyszczenie środkami czyszczącymi zawierającymi alkohol lub chlor;

 • Wysuszyć oczyszczony obszar (nie suszyć, prasować żelazkiem);

 • Do czyszczenia mebli używaj wyłącznie specjalnych środków czyszczących;

 • Nie skacz, nie stawaj ani nie siadaj na podłokietnikach i oparciach mebli tapicerowanych;

 • Nie umieszczaj na meblach ciężkich przedmiotów o ostrych narożnikach.

bottom of page